Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

foto - nimanonibra
foto - nimanonibra

Informuojame, kad 2020 m. kovo 25 d. LR Vyriausybė pritarė Kūrybinių organizacijų prašymui ir Kultūros ministerijos siūlymui apmokėti kūrybines prastovas Meno kūrėjo statusą turintiems kūrėjams, dėl karantino negalintiems iš savo veiklos gauti pajamų, ir skirti šiam tikslui įgyvendinti papildomų lėšų.

parsisiųsti word dokumentą

Patikslinus meno kūrėjų socialinės apsaugos programos 12 punkto nuostatą, nauja kūrybinės prastovos išmoka iš Programos lėšų gali būti skiriama praėjus metams nuo skirtos kūrybinės prastovos išmokos mokėjimo pabaigosišskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskelbia karantiną ir dėl to apribojamas ar draudžiamas kultūros įstaigų lankymas, kultūros paslaugų teikimas ir (ar) kultūros renginių organizavimas.

Norint gauti paramą dėl kūrybinės prastovos – Jūsų pajamos gautos už paskutinius tris mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, turi nesudaryti 6 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio, 6 x 607 eurai =  3.642 eurų (įskaitant atlygį pagal visas veiklas kartu sudėjus: darbo užmokestis, autorinis atlyginimas, individuali veikla ir kt.).

Dėmesio:

Po to, kai išmoka už prastovą paskiriama, per tris mėnesius kol ji bus mokama, kūrėjas negali gauti jokių pajamų (nei vieno euro), nes išmokos mokėjimas bus nutrauktas.

KAIP GAUTI PRASTOVOS IŠMOKĄ?

Meno kūrėjas, siekdamas iš Programos lėšų gauti kūrybinės prastovos išmoką, pateikia Kultūros ministerijai laisvos formos prašymą (toliau - prašymas), kuriame turi būti nurodyta:

kūrybinės prastovos priežastys ir aplinkybės;

nuo kada prašoma skirti kūrybinės prastovos išmoką;

informacija apie gyvenamąją vietą (šalis, miestas, adresas), kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

informacija apie pajamas, nuo kurių skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio;

asmeninės sąskaitos vienoje iš Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančių kredito įstaigų numeris (kur turėtų būti pervesta kūrybinės prastovos išmoka);

įsipareigojimas pranešti apie aplinkybes, kurioms atsiradus kūrybinės prastovos išmokos mokėjimas nutraukiamas (sudaro darbo sutartį, gauna autorinį atlyginimą ar atlyginimą pagal atlikėjo intelektinių paslaugų sutartį,  gauna autorinį atlyginimą ar atlikėjo atlyginimą per autorių ar atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijas, gauna pajamų iš individualios veiklos, gauna stipendiją);

leidimas skelbti apie paskirtą kūrybinės prastovos išmoką Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt.

Meno kūrėjas prie prašymo privalomai pateikia:

asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso arba asmens tapatybės kortelės) kopiją. Jei kreipiasi meno kūrėjo įgaliotas asmuo ar paskirtas globėjas (rūpintojas), turi būti pateikiamos ir šio asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo yra įgaliotas ar paskirtas globėju (rūpintoju), kopijos;

paskutinių 3 metų kūrybinės veiklos aprašymą;

pažymas apie pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, iš:

Valstybinio socialinio draudimo fondo (SODRA);

 Autorių ir atlikėjų teisių kolektyvinio administravimo asociacijos (-ų) suteiktas licencijas;

kitų institucijų apie kūrybinės veiklos pagal individualiai sudarytas autorines ar atlikėjų intelektinių paslaugų sutartis, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos.

Prašymai priimami iki einamojo mėnesio 20 dienos. Prašymai turi būti pateikti PDF formatu (pageidauti viename dokumente). Juos Meno kūrėjų socialinės apsaugos komisija svarsto kartą per mėnesį ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio priešpaskutinės dienos.

Informacija dėl dokumentų pateikimo kūrybinių prastovų išmokoms gauti teikiama tel. nr. +3706 084 7712

Skenuoti prašymai ir reikalingi dokumentai siunčiami el. pašto adresuŠis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 

Daugiau informacijos prisegtame priede bei LR Kultūros ministerijos tinklalapyje: http://lrkm.lrv.lt/lt/veikla/meno-kureju-socialine-apsauga-1

 

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024