Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

Sakoma, kad be praeities nėra dabarties, nebūtų nė ateities. Kas galėtų šią amžių išmintį paneigti? Minutėlei grįžtelkime praeitin ir mes. Prisiminkime Mokytoją-legendą, tautodailininką Juozą Vainauską, garsiąją jo „palėpę“ Joniškio pirmojoje vidurinėje mokykloje (dabar „Aušros“ gimnazija), kurioje plačius kūrybos sparnus išskleidė plakatistas prof. Juozas Galkus, grafikė, knygų iliustratorė Aspazija Surgailienė, vitražistas Steponas Kazimieraitis, tapytojas Angelas Gabrielaitis, kiti šalyje žinomi menininkai. „Aš juk mokytojo Juozo Vainausko mokinė“,– didžiuodamasi atsako ir joniškietė pedagogė, dailininkė Nijolė Žiurlytė, sulaukusi pagyrimų savo kūrybos – tapybos, vitražo, gamtinių medžiagų – parodose.

Tautvydas Dundulis drožia laikiklį telefonui...
Tautvydas Dundulis drožia laikiklį telefonui...

...darbas užbaigtas.
...darbas užbaigtas.

Ne vienam duris į meno pasaulį atvėrė Joniškio antrosios vidurinės mokyklos (dabar „Saulės“ pagrindinė) mokytoja, tautodailininkė Anastazija Bakutienė. Talentingą tautodailininką Donatą Gerulaitį, pirmąjį diplomą pelniusį respublikinėje moksleivių parodoje, domino sakralinė tema,– sukūrė daug kryžių, su Joniškio, Gasčiūnų, Linkuvos, Šiaulių bažnyčių bareljefais debiutavo Liongino Šepkos atminimui skirtoje konkursinėje parodoje Rokiškyje, tapė šventųjų ikonas ant medžio. Kūriniai pasiekė Angliją, Švediją, Belgiją. Mokytojos pėdomis pasekė ir dabar patys jaunuolius meno takeliais vedžioja pedagogai Algimantas Budris ir Viktoras Žilinskas. Estafetė perduodama iš rankų į rankas. Algimanto pamokose medį drožinėjęs Sigitas Laurinavičius tapo ir pedagogu, ir dailininku, daug metų organizavo plačiai žinomus žiemgaliečių dailininkų plenerus.

Tautodailininkas Viktoras Žilinskas, ir tapytojas, ir skulptorius, surengė per šešiasdešimt personalinių parodų, dalyvavo skulptorių pleneruose savoje ir svečiose – Vengrijoje, Suomijoje – šalyse. Užpernai Šiaulių krašto parodoje nominuotas „Aukso vainikui“.

Tautvydo rankšluostinė, eksponuota rajoninėje tautodailės parodoje
Tautvydo rankšluostinė, eksponuota rajoninėje tautodailės parodoje

Rytis Čagus, besimokydamas Joniškio antrojoje vidurinėje mokykloje, galvon dėjosi kiekvieną mokytojo, tautodailininko Alberto Stočkaus žodį ir patarimą. Kuršėnų politechnikos mokykloje įsigijo meninio medžio dirbimo specialybę. Tapęs tautodailininku kūrybinės patirties sėmėsi skulptorių pleneruose Juodkrantėje, Tokajaus provincijos Menų slėnyje Vengrijoje. Jo skulptūra, skirta Jonui Avyžiui, stovi rašytojo gimtinėje Mėdginuose. Ir mokytojo Alberto Stočkaus drožtas kryžius, ir mokinio Ryčio sukurtas bareljefas ženklina kraštiečio dailininko Adomo Varno namą Upytės gatvėje.

Talentingą sertifikuotą menininką Dalių Udrakį Žagarėje išugdė mokytojas, tautodailininkas Vincas Maižius. Jo kūryba – skulptūros, skulptūrėlės, rankšluostinės, kultuvės, kryžiai – žinomi Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Anglijoje, Vokietijoje, o ką jau bekalbėti apie Lietuvą, Joniškį: Matas Slančiauskas Reibiniuose, šv.Rokas Jurdaičiuose, karavykas Joniškio šventoriuje ir suoleliai parke...

„Saulės“ pagrindinės mokyklos mokytojas metodininkas Saulius Kaminskas kasmet rengia savo moksleivių medžio darbelių parodėles. Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinėje mokykloje tradicija tapo respublikinė konkursinė vaikų piešinių paroda dailininkės vardo premijai laimėti.

Duetas – Raminta Juodpalytė ir Gytis Užkuraitis – iš Gasčiūnų
Duetas – Raminta Juodpalytė ir Gytis Užkuraitis – iš Gasčiūnų

Įdomiausi „Aušros“ gimnazijos, Mato Slančiausko progimnazijos, „Saulės“ bei Kriukų, buvusios Gaižaičių pagrindinių, Jaunimo ir suaugusių mokyklų moksleivių darbai eksponuoti rajoninėse bei Šiaulių krašto tautodailės parodose. Plungėje organizuojamos respublikinės konkursinės moksleivių parodos, skirtos tautodailininko Stanislovo Riaubos atminimui, kuriose dalyvavo ir mūsiškiai iš Mato Slančiausko, Kriukų, Žagarės, buvusios Rudiškių mokyklų. Moksleivių joniškiečio Kasparo Vaineikio ir kriukietės Mildos Klimaitės darbeliai kartu su rajono tautodailininkų kūryba eksponuoti Valmieros krašto muziejuje (Latvija). Beje, Kasparas tapo ir Šiaulių

„Aušros“ muziejaus Venslauskų rūmuose veikusios Užgavėnių kaukių parodos-konkurso laureatu. Milda – Kriukų pagrindinės mokyklos mokytojos metodininkės Daivos Butkienės auklėtinė. Jos mokinė Jurgita Rimkutė, baigusi dailės studijas Šiaulių universitete, – grafikė, dizainerė, moko lietuvių vaikus savo studijoje Londone.

Negaliu nepaminėti ir Mato Slančiausko mokytojos metodininkės, tautodailininkės Ugnės Vaineikienės pradinukų: piešia verbas, velykinius margučius, senovines langines, dalyvauja rajono tautodailės parodose, tautiniais ornamentais nudažė mokyklos koridorių suolelius.

Prie tekinimo staklių Mantas Kvasovas..
Prie tekinimo staklių Mantas Kvasovas..

...jau užbaigta paornamentuota žvakidė...
...jau užbaigta paornamentuota žvakidė...

... ir namuose jo drožta dėžutė
... ir namuose jo drožta dėžutė

Smagu, kad po kelerių metų pertraukos rajono Dailės-technologijų mokytojų metodinis būrelis, kuriam dabar vadovauja mokytoja metodininkė Rasa Vilkonė, „Saulės“ pagrindinėje mokykloje vėl surengė aštuntų-dešimtų ir vienuoliktų-dvyliktų klasių moksleivių technologijų olimpiadą „Mes kūrybingi ir išmanūs“. Sumažėjo moksleivių, nebeliko kai kurių mokyklų, tad ir dalyvių gerokai mažiau. Vienoje klasėje – atsivežtų namų darbų parodėlė, kitose dviejose – trys valandos kūrybai. Kalena siuvamosios mašinos, dūzgia tekinimo staklės. Jaunuoliai įnikę į darbą, susikaupę. Ką jau padarysi, kad ir trukdau, bet susipažįstame.

Tautvydas Dundulis iš Mato Slančiausko progimnazijos (vyr. mokytojas Edmundas Tamašauskas) tautiniais saulučių, trikampėlių motyvais drožinėja ant sienos pakabinamą įdėklą telefonui. Namų darbų parodėlėje puikuojasi prieverpstės, daili rankšluostinė su ankstų rytą pakirdusiu gaideliu. Progimnazijai atstovaujančios Ieva Vaineikytė ir Livija Balčiūnaitė lanko vyr. mokytojos Gitanos Stagienės vadovaujamą floristikos būrelį, tad ir parodėlei, ir čia kūrė floristines kompozicijas. Joniškio „Aušros“ gimnazistė Simona Vaičiulytė (vyr. mokytoja Kristina Judžentytė) pasirinko taikomąją temą,– ant sienos pasikabins įrėmintą koliažą su siuvinėtomis džinsinio audinio kišenėlėmis reikalingoms smulkmenoms.

Ant grindų įsitaisiusi pirmos vietos laimėtoja Rimantė Dičkalnytė
Ant grindų įsitaisiusi pirmos vietos laimėtoja Rimantė Dičkalnytė

Kriukietės Domantė Ramonaitė (mokytojas metodininkas Algimantas Budris) iš medžio gabalėlių klijavo gyvybės medžio kompoziciją, o mokytojos metodininkės Daivos Butkienės tekstilininkė Rimantė Dičkalnytė su savo šlapiu vilnos vėliniu įsitaisė ant grindų. Trys valandos ir darbas – du viename – baigtas,– nori nauju veltu takeliu papuošk stalą, nori vėsią dieną apsigobk pečius, kaklą. Veltinukai ir Rimantės namų darbų parodėlėje: žaisliukai, spalvingos pagalvėlės.

Gausiausias būrys olimpiadoje iš „Saulės“ pagrindinės mokyklos. Mokytojo metodininko Sauliaus Kaminsko drožėjai patyrę. Juranas Valuntonis išdrožia ornamentuotą šaukštą, o Mantą Kvasovą sąlytis su medžiu sieja nuo pat vaikystės,– tėtis stalius. Namų darbų parodėlei išdrožinėjęs dailią dėžutę, drąsiai stoja prie tekinimo staklių,– pirma žvakidę nutekins, o paskui dar pagražins drožinėtais ornamentais. Su mokytojos metodininkės Jūratės Mažūnavičienės tekstilininkėmis varžosi ir vienas vyrukas Redas Krištopaitis. Mėgstantis kurti ir per pamokas, ir namuose, dabar kūrybos objektu pasirinko šių metų simbolį gaidį. Namuose sukomponavusi veltų žydrų planetų su siuvinėtais zodiako ženklais paveikslą, Aistė Bulytė, įsitaisiusi prie siuvamosios mašinos, siuva trispalvę pagalvėlę, ant kurios sparnus išskleis badymo technika vilna išsiuvinėtas paukštis. Gabrielė Byčiūtė, mėgstanti siuvinėti kryželiu, šį kartą ėmėsi originalesnio darbo – iš įvairių formų makaronų, kai kuriuos apvalkstydama nertomis detalėmis, stato dekoratyvinį namelį. Gabija Gaidjurgytė (mokytoja metodininkė Ilona Čeilutkienė), pasiraususi prosenelės Pranciškos Petraitienės skrynelėse, iš austų raštuotų juostelių sukūrė apyrankių, kaklo papuošalų, tinkančių ir prie kasdienio drabužio, ir prie tautinio kostiumo. Juos pademonstravo draugės Goda Paulikaitė ir Gabija Laurinavičiūtė.
Raminta Juodpalytė ir Gytis Užkuraitis iš Gasčiūnų pagrindinės mokyklos (vyr. mokytojas Kęstutis Venckus) kartu kuria spalvingą medžio intarsiją (medžio inkrustacija medžiu),– pjausto fanerą, klijuoja, spalvina. Prabėga trys valandos ir kūrėjų duetas kviečia į pamiškę – pagrybaukite. O parodėlėje čiulba iš Gasčiūnų atskridę paukšteliai.

Gabijos Gaidjurgytės (viduryje) kurtus papuošalus iš prosenelės juostelių demonstruoja ir draugės
Gabijos Gaidjurgytės (viduryje) kurtus papuošalus iš prosenelės juostelių demonstruoja ir draugės

Vyresniųjų grupėje šiemet tik dvi Žagarės gimnazistės (mokytoja, tautodailininkė Aušra Petrauskienė). Klaudija Paterebaitė domisi architektūra, dalyvavo olimpiadoje Kauno technologijos universitete, tad, panaudodama antrines žaliavas – butelį, kartoną, odos skiauteles – stato Žagarės kraštovaizdžio puošmeną vėjo malūną. Ta pati malūnų tema sužavėjo ir Oną Stankutę, tik ji pasirinko kitą kūrybos tecniką – batiką. Jaunesniųjų grupėje dalyvaujanti žagarietė Algidija Milašiūtė kūrybai naudoja vilną, modeliną. Parodėlei atvežė ant nebalintos drobės iš modelino saulučių, paukštelių sukomponuotą gyvybės medį, o čia sukūrė kompoziciją iš veltų segių. Klaudijos Lukšaitės visas dėmesys Žagarės pažibai – žirgams. Ne tik jodinėja, bet, nusipiešusi eskizus, iš vielos, pakulų, lino siūlų ir audinio, odos „veisia“ savą žirgyną. Po šios olimpiados sukurtų žirgelių kolekciją papildys ir Pegasas. Kūrybinga mergina mėgsta turizmą, filmuoja, o vasarą ketina klasės draugus pakviesti prie žirgų naktigonės laužo.

Kriukietės Domantės Ramonaitės gyvybės medžiai
Kriukietės Domantės Ramonaitės gyvybės medžiai

Kūrybos laikas baigėsi. Autoriai pristato savo darbus, atsakinėja į vertinimo komisijos narių klausimus – tarsi diplominį gintų. Susumavusi namų ir čia kurtų darbų vertinimo balus, komisija – Rasa Vilkonė, Daiva Butkienė, Algimantas Budris, Saulius Kaminskas ir Kęstutis Venckus – sveikina olimpiados laimėtojus. Trečiosios vietos paskiriamos Tautvydui Dunduliui, Livijai Balčiūnaitei ir Simonai Vaičiulytei, antrosios Mantui Kvasovui, Juranui Valuntoniui, Ievai Vaineikytei. Pirmoji vieta – Rimantei Dičkalnytei. Iš dviejų vyresniųjų grupės dalyvių Klaudijai Paterebaitei teko pirma, Onai Stankutei antra vietos.

Lietuvos mokinių technologijų olompiados baigiamasis trečias etapas vyko Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centre Kaune. Joniškiui atstovavusi Kriukų pagrindinės mokyklos moksleivė Rimantė Dičkalnytė už namų darbus – veltą paveikslą, pagalvėlę, rankinę – pelnė diplomą „Jaunatviškiausiam ir ekspresyviausiam tapytojui vilna“, kurį įteikė Lietuvos edukologijos universiteto technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėja prof. dr. Birutė Žygaitienė.

Stebiu šių kūrybingų jaunuolių veidus ir prisimenu ankstesnių olimpiadų laureatą, tautodailininko Alvydo Pretkelio auklėtinį pynėją Matą Šimaitį iš buvusios Gaižaičių pagrindinės mokyklos. Vos sulaukęs aštuoniolikos priimtas į Lietuvos tautodailininkų sąjungą ir kelerius metus buvo jauniausias Šiaulių krašto tautodailininkas. Tikiuosi, kad ir dabartinių autorių gyvenimą lydės kūrybos džiaugsmas.

Žagariečių Klaudijos Lukšaitės žirgas ir Algidijos Milašiutės gyvybės medis
Žagariečių Klaudijos Lukšaitės žirgas ir Algidijos Milašiutės gyvybės medis

 

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2023