Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

Kviečiame dalyvauti XVIII respublikinėje medžio drožėjų konkursinėje parodoje Liongino Šepkos (1907-1985) premijai laimėti.

Parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybė. Drožinius parodai į Rokiškio krašto muziejų reikia pristatyti iki 2014 m. rugsėjo 5 d. (Tyzenhauzų al. 5, Rokiškis). Paroda  veiks 2014 m. rugsėjo 15 d. - spalio 25 d.

XVIII RESPUBLIKINĖS MEDŽIO DROŽĖJŲ DARBŲ KONKURSINĖS PARODOS

 LIONGINO ŠEPKOS (1907–1985) PREMIJAI LAIMĖTI NUOSTATAI


I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Lietuvos kryždirbystė – viena iš unikaliausių liaudies meno šakų, 2001 m. UNESCO įtraukta į žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą. Per keletą egzistavimo šimtmečių kryždirbystė suformavo gilias, niekada nenutrūkusias medžio drožybos tradicijas. Rokiškio r. gyveno ir kūrė garsiausias XX a. dievdirbys, drožybos virtuozas ir improvizatorius, Lionginas Šepka. Rokiškio r. savivaldybė ir Rokiškio krašto muziejus, siekdami populiarinti drožybos tradicijas ir L. Šepkos kūrybos unikalumą, nuo 1994 m. kasmet organizuoja respublikines medžio drožėjų darbų konkursines parodas Lionginui Šepkai atminti. Komisija išrenka geriausių kūrinių autorių, kuriam įteikiama Rokiškio r. savivaldybės premija (20 MGL).   Nuo 2008 m. nutarta konkursines parodas organizuoti kas dvejus metus.

2. Šie nuostatai reglamentuoja respublikinės medžio drožėjų darbų konkursinės parodos  tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.

3. Konkursinę parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus ir Rokiškio rajono savivaldybė.

 II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkursinės parodos tikslas – puoselėti ir tęsti etnines kryždirbystės tradicijas, skatinti domėjimąsi kūryba, ugdyti medžio drožėjų kūrybiškumą, ieškoti jaunų medžio drožėjų, ugdyti jų meistriškumą, propaguoti Liongino Šepkos kūrybos originalumą.

5. Konkursinės parodos uždaviniai:

5.1. Rokiškio krašto muziejuje surengti Lietuvos medžio drožėjų darbų konkursinę parodą.

5.2. Išleisti parodos katalogą;

5.3. Organizuoti parodos uždarymą ir Liongino Šepkos premijos laureato paskelbimą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

6. Konkursinėje parodoje gali dalyvauti Lietuvos medžio drožėjai, liaudies menininkai, tautodailininkai.

7. Iki 2014 m. rugsėjo 5 d. drožėjai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti ne mažiau 5 ir ne daugiau 10 savo kūrinių, sukurtų per pastaruosius dvejus metus. Konkursinė paroda pradės veikti 2014 m. rugsėjo 12 d. Atsakingi asmenys: Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė, Giedrė Spundzevičienė. Tel. pasiteirauti 8-458-52835, 8-682-48017 arba el. p.: daile@muziejus.rokiskyje.lt

8.  Taikomosios dailės drožiniai į parodą nepriimami.

9.  Parodos dalyvis su drožiniais pateikia savo biografiją ir nuotrauką.

10. Parodoje gali dalyvauti L. Šepkos premijos laureatai svečio teisėmis, tačiau vėl siekti laureato vardo turi teisę praėjus penkeriems metams po jo suteikimo.

11. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti medžio drožybos darbų, neatitinkančių šių nuostatų reikalavimų ar turinčių akivaizdžių defektų (drožiniai yra suskilę, sutepti ar nebaigti drožti ir pan.).

12. Konkurso darbus vertina komisija, sudaryta iš liaudies meno ekspertų, skulptorių, konkurso organizatorių.

13. Vertinimo kriterijai:

13.1 Drožinių kolekcijos vientisumas, originalumas, estetiškumas;

13.2   Etninių kultūros tradicijų tęstinumas;

13.3 Skulptūrų tradiciškumas, meniškumas, savitumas;

13.4 Kūrinių atlikimo meistriškumas.

IV. KONKURSINĖS PARODOS DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

14. Liongino Šepkos premija (20 MGL) skiriama drožėjui, už kurio eksponuojamus darbus balsavo dauguma komisijos narių.

15. Drožėjams, kurių darbai gavo vertinimo komisijos nominacijas, skiriami rėmėjų prizai.

16. Daugiausia lankytojų balsų surinkęs drožėjas apdovanojamas žiūrovų prizu.

17. Lietuvos kultūros tarybos lėšomis įsteigtos dvi premijos po 500 Lt už skulptūrų monumentalumą ir už kūrybišką tradicijos interpretavimą.

18. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais.

19. Konkursinės parodos uždarymo renginys ir apdovanojimai numatomi 2014 m.  spalio 25 d. 12 val. Rokiškio krašto muziejuje (Tyzenhauzų al. 5). Pasikeitus renginio laikui, dalyviai ir svečiai bus informuojami atskirai telefonu, elektroniniu paštu. Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt.

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024