Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija

Rokiškio krašto muziejaus Facebooke kviečiame apžiūrėti XVII konkursinę prakartėlių parodą (https://www.facebook.com/Rokiskiokrastomuziejus).

Labiausiai patikusiai prakartėlei spausti PATINKA. Daugiausia patiktukų surinkusio darbo autoriui atiteks virtualių lankytojų prizas!

🎄Kalėdos Rokiškyje - jaukios Kalėdos namuose! 🎄

Vytauto Jackūno prakartėlė
Vytauto Jackūno prakartėlė

Nuostatai_Prakarteles 2020.docNuostatai_Prakarteles 2020.doc

TARPTAUTINĖS PRAKARTĖLIŲ KONKURSINĖS PARODOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Rokiškio krašto muziejuje nuo 1998 m. Kalėdų rengiamos respublikinės prakartėlių parodos. Jų organizavimo idėją pasiūlė italų dailininkas, verslininkas ir mecenatas Angelo Frosio, su Rokiškio krašto muziejumi bendradarbiaujantis nuo 1994 m.

2. Šie nuostatai reglamentuoja XVII tarptautinės prakartėlių konkursinės parodos  tikslą ir uždavinius, organizavimo tvarką, dalyvių apdovanojimą.

3. Konkursinę parodą organizuoja Rokiškio krašto muziejus.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Konkursinės parodos tikslas – puoselėti ir tęsti etnines lietuvių kalendorines tradicijas, skatinti žmonių, ypač vaikų ir jaunimo kūrybinę iniciatyvą, naujų raiškos formų ieškojimą, sukurti kalėdiniu laikotarpiu šventišką nuotaiką, žiemos metu, kai ypač sumažėja turizmo paslaugų įvairovė, didinti muziejaus patrauklumą, išlaikyti savitumą.

5. Konkursinės parodos uždaviniai:

5.1. Rokiškio krašto muziejuje surengti XVII tarptautinę prakartėlių parodą-konkursą.

5.2. Išleisti  parodos katalogą;

5.3. Organizuoti parodos uždarymą-koncertą ir geriausių darbų autorių apdovanojimą.

5.4. Papildyti prakartėlių kolekciją naujais eksponatais.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

 6. Dalyvių amžius ir išsilavinimas neribojamas.

7. Parodai pateikiamos prakartėlės – skulptūrinės bei tūrinės-erdvinės kompozicijos. Piešiniai ir paveikslai į parodą nepriimami.

8.  Prakartėlės gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų (išskyrus maisto produktus). Jos turi būti stabilios, patvarios, paruoštos eksponavimui.

9. Iki 2020 m. lapkričio 26 d. dalyviai į Rokiškio krašto muziejų turi pristatyti prakartėlę. Konkursinė paroda pradės veikti 2020 m. gruodžio 5 d. Uždarymas ir dalyvių apdovanojimas numatytas 2021 m. sausio 23 d. Pasikeitus renginio laikui, dalyviai ir svečiai bus informuojami atskirai telefonu, elektroniniu paštu. Detalesnė informacija bus skelbiama muziejaus svetainėje www.muziejusrokiskyje.lt.

10. Organizatoriai turi teisę neeksponuoti darbų, neatitinkančių šių nuostatų reikalavimų ar turinčių akivaizdžių defektų.

11. Konkurso darbus vertina  komisija, sudaryta iš 10 asmenų: menotyrininkų, dailės mokytojų-ekspertų, konkurso organizatorių.

12. Vertinimo kriterijai:

12.1   Originalumas,  estetiškumas;

12.2  Meniškumas, savitumas;

12.3  Etninių kultūros tradicijų tęstinumas;

12.4  Kūrinio atlikimo meistriškumas.

IV. KONKURSINĖS PARODOS  DALYVIŲ APDOVANOJIMAS

13. Visi konkurso dalyviai apdovanojami dalyvio diplomais, parodos katalogais.

14. Dalyviams, kurių darbai gavo vertinimo komisijos nominacijas, skiriami rėmėjų  prizai.

15. Daugiausia lankytojų  balsų  surinkęs  parodos dalyvis apdovanojamas žiūrovų prizu.

16. Rokiškio krašto muziejaus Rinkinių komisija atrenka prakartėles, kuriomis rekomenduojama papildyti  prakartėlių kolekciją, esančią Rokiškio krašto muziejuje.

Rasti svetainėje

Projektus svetainėje finansuoja:

Straipsnių ir filmuotų reportažų ciklas, skirtas LTS 55-mečiui

"Strateginė Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos finansavimo programa"
"Virtualios tautodailės parodos, skirtos LTS 55-mečiui"

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Lietuvos tautodailininkų sąjunga (LTS) Įmonės kodas 190766761 Stiklių g. 16, LT- 01131 Vilnius Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija (LTKA) Įmonės kodas 300122466 Stiklių g. 18, LT-01131 Vilnius  Tel.: (8-5) 2120564  lietuvosts@gmail.com

© 2024